Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ
Αρχική / Οι Αξίες μας
Οι Αξίες μας
Μοιραστείτε Σμίκρυνση Μεγένθυση Εκτύπωση ΣελίδαςΑποστολή Email

Το σύστημα Αξιών πάνω στο οποίο στηρίζουμε την πορεία και την ανάπτυξη της Τράπεζας Πειραιώς και του Ομίλου της είναι:

Πάθος για τον Πελάτη

o Δημιουργούμε και αναπτύσσουμε συνεχώς τις σχέσεις με τους πελάτες μας στην βάση του Αμοιβαίου Κέρδους.
o Προσφέρουμε πάντοτε Άριστη Ποιότητα Εξυπηρέτησης.
o Διαμορφώνουμε ανταγωνιστικές λύσεις που προσθέτουν Αξία για τους πελάτες μας.

Δημιουργία Αξίας για τους Μετόχους μας

o Ο καθένας από μας συμβάλλει σημαντικά στην κερδοφορία της Τράπεζας, για την ενίσχυση της οποίας και εργαζόμαστε με συνέπεια, επηρεάζοντας από την πλευρά του, τόσο τα έσοδα όσο και τις δαπάνες του Οργανισμού.
o Φροντίζουμε να διασφαλίσουμε την Τράπεζα απέναντι στους πάσης φύσεως κινδύνους, φροντίζοντας για την τήρηση των νόμων καθώς και των διαδικασιών που η Τράπεζα έχει θέσει για την διασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης κερδοφόρας πορείας. 

Ηγετική Παρουσία στην Αγορά
 
o Το όραμα, ο στρατηγικός προσανατολισμός του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και οι στόχοι που τίθενται αποτελούν την κατευθυντήρια γραμμή όλων μας.
o Τα μάτια και τα αυτιά μας είναι διαρκώς στραμένα στην αγορά, ενώ παραμένουμε προσηλωμένοι στον εντοπισμό και την αξιοποίηση ευκαιριών.
o Είμαστε πρωτοπόροι, δημιουργικοί και επιδιώκουμε με συνέπεια τη διαρκή βελτίωσή μας, τόσο ως εργαζόμενοι και ως ομάδες και οργανισμός.

Επένδυση στον Άνθρωπο και την Κοινωνία

o Επιλέγουμε τους καλύτερους της αγοράς με έμφαση στο ήθος, την ακεραιότητα, τον επαγγελματισμό, την ικανότητα και την επιχειρηματικότητα.
o Επενδύουμε με συνέπεια στη διαρκή εξέλιξη, ανάπτυξη και ευμάρεια του ανθρώπινου δυναμικού μας.
o Συνεισφέρουμε στην κοινωνία το "μέρισμα" που της αναλογεί φροντίζοντας με συνέπεια το περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες, τον πολιτισμό, τους ανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη.