Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ
Αρχική  / Ιδιώτες / Καταθέσεις / Ειδικά Καταθετικά Προϊόντα
Ειδικά Καταθετικά Προϊόντα
Μοιραστείτε Σμίκρυνση Μεγένθυση Εκτύπωση ΣελίδαςΑποστολή Email

Η Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ εισάγει κατά καιρούς ειδικά καταθετικά προϊόντα σε μια προσπάθεια ικανοποίησης συγκεκριμένων καταθετικών αναγκών των πελατών της.

 

Τώρα σε ισχύ:

 

Weekly Escalator

 

·         Διαθέσιμο σε φυσικά και νομικά πρόσωπα σε Ευρώ

·         Εβδομαδιαία κατάθεση ανανεώσιμη για σύνολο 14 εβδομάδων

·         Σταδιακά αυξανόμενο επιτόκιο

·         Πληρωμή τόκου κάθε εβδομάδα σε λογαριασμό του κατόχου με την Τράπεζα μας

·         Δυνατότητα απόσυρσης μέρους ή όλου του κεφαλαίου στο τέλος κάθε εβδομάδας

 

6 Months Monthly Escalator

·         Διαθέσιμο σε φυσικά και νομικά πρόσωπα σε Ευρώ

·         Μηνιαία κατάθεση ανανεώσιμη για σύνολο 6 μηνών

·         Αυξανόμενο επιτόκιο κάθε μήνα

·         Πληρωμή τόκου κάθε μήνα σε λογαριασμό του κατόχου με την Τράπεζα μας

·         Δυνατότητα απόσυρσης μέρους ή όλου του κεφαλαίου στο τέλος κάθε μήνα  

 

6 Months Quarterly Escalator

 

·         Διαθέσιμο σε φυσικά και νομικά πρόσωπα σε Ευρώ

·         Τριμηνιαία κατάθεση ανανεώσιμη για σύνολο 6 μηνών

·         Αυξανόμενο επιτόκιο κάθε τρίμηνο

·         Πληρωμή τόκου κάθε τρίμηνο σε λογαριασμό του κατόχου με την Τράπεζα μας

·         Δυνατότητα απόσυρσης μέρους ή όλου του κεφαλαίου στο τέλος κάθε τριμήνου

 

3 μήνες – και οι τόκοι μπροστά

·         Διαθέσιμο σε φυσικά και νομικά πρόσωπα σε Ευρώ

·         Σταθερό επιτόκιο για 3 μήνες

·         Προπληρωμή τόκου σε λογαριασμό του κατόχου με την Τράπεζα μας

 

6 μήνες – και οι τόκοι μπροστά

·         Διαθέσιμο σε φυσικά και νομικά πρόσωπα σε Ευρώ

·         Σταθερό επιτόκιο για 6 μήνες

·         Προπληρωμή τόκου σε λογαριασμό του κατόχου με την Τράπεζα μας

 

12 μήνες – και οι τόκοι μπροστά

 

·         Διαθέσιμο σε φυσικά και νομικά πρόσωπα σε Ευρώ

·         Σταθερό επιτόκιο για 12 μήνες

·         Προπληρωμή τόκου σε λογαριασμό του κατόχου με την Τράπεζα μας

 

3 μήνες – και οι τόκοι κάθε μήνα

·         Διαθέσιμο σε φυσικά και νομικά πρόσωπα σε Ευρώ

·         Σταθερό επιτόκιο για 3 μήνες

·         Πληρωμή τόκου κάθε μήνα σε λογαριασμό του κατόχου 

 

6 μήνες – και οι τόκοι κάθε μήνα

·         Διαθέσιμο σε φυσικά και νομικά πρόσωπα σε Ευρώ

·         Σταθερό επιτόκιο για 6 μήνες

·         Πληρωμή τόκου κάθε μήνα σε λογαριασμό του κατόχου 

 

12 μήνες – και οι τόκοι κάθε μήνα

·         Διαθέσιμο σε φυσικά και νομικά πρόσωπα σε Ευρώ

·         Σταθερό επιτόκιο για 12 μήνες

·         Πληρωμή τόκου κάθε μήνα σε λογαριασμό του κατόχου 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και προσφερόμενα επιτόκια επισκεφτείτε σήμερα ένα απο τα καταστήματα μας ή καλέστε στο 800 11 800 (+357 22 575 555 απο εξωτερικό) 24 ώρες / 7 μέρες τη βδομάδα