Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ
Οργανωτική Δομή
Μοιραστείτε Σμίκρυνση Μεγένθυση Εκτύπωση ΣελίδαςΑποστολή Email

Η οργανωτική δομή της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου είναι διαρθρωμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κύριων επιχειρησιακών τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται και παράλληλα να ευθυγραμμίζεται με τις εκάστοτε αρχές του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Επισυνάπτεται το συνοπτικό οργανόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου.

Επισυναπτόμενα Έντυπα